z  n  á  m  e    v  h  o  d  n  á    ř  e  š  e  n  í 

CAD

zkratka CAD znamená Computer Aided Design. Používá se jako označení pro software sloužící při namodelování výrobku či výrobního procesu.

<- zpět