z  n  á  m  e    v  h  o  d  n  á    ř  e  š  e  n  í 

CRM

tato zkratka znamená Customer relationship management neboli řízení vztahů se zákazníky. Cílem tohoto přístupu (řízení podniku) je vytvořit dlouhodobý vztah se zákazníkem, prohloubit jeho loajalitu ke značně firmy a co nejlépe poznat jeho přání a potřeby. Snahou je tedy dosáhnout stavu, kdy se firma i zákazník cítí ve společných jednáních vítězem.

<- zpět