z  n  á  m  e    v  h  o  d  n  á    ř  e  š  e  n  í 

Svařování optických vláken

Taky už jste někdy zažili, že se nevyznáte v nepřehledné síti kabelů, které vedou napříč Vaší firmou? Nebo Vám vadí, že je přenos dat není dostatečně rychlý? Nevíte, jak uvést do života své komunikační sítě na delší vzdálenosti? Pomoci může optická kabeláž.


Zavedení optických vláken ocení zejména společnosti, které potřebují zajistit přenos dat v rozlehlých firemních areálech nebo v rámci svých poboček, které jsou od sebe vzdáleny až několik desítek kilometrů. Díky rozvodu optických vláken není nutné instalovat větší počet switchů (přenosových stanic), dochází tak k úspoře nákladů.

Optická vlákna jsou schopny rovněž přenášet data vyšší rychlostí než klasické kabely (v závislosti na tom, jaké právě používáte).

Vlákna jsou schopna zachytit několik nezávislých signálů naráz. Díky nim lze rovněž přemisťovat větší objem informací. Jejich zavedení tak napomůže k zjednodušení složitější kabeláže.

Optická kabeláž pomůže i firmám, které potřebují rozvody v prostorách, kde dochází k vypouštění výbušných výparů, nebo je dosahována vyšší teplota. Důležitou vlastností vláken je, že nejsou elektricky vodivé. Což je dobré řešení pro ochranu komunikačních zařízení umístěných na přenosové soustavě vysokého napětí a kovových konstrukcích náchylných na úder blesku.Kontakt

Pavel Batko
batko@inel.cz