z  n  á  m  e    v  h  o  d  n  á    ř  e  š  e  n  í 

Solární elektrárny

Možná i Vás trápí vysoké částky na účtech za vytápění domu. A možná jste přemýšleli nad tím, že byste zkusili některý z alternativních zdrojů. A co třeba vyzkoušet solární energii?

Projektujeme, stavíme, ale hlavně se zabýváme servisem. Po ukončení nadstandardní státní podpory na konci roku 2010 se specializujeme především na veškerý servis spojený s provozem již postavených solárních elektráren (FVE).

Zaměřujeme se na:

  • nepřetržitý monitoring funkčnosti elektrárny a předání informace o poruše ihned po výskytu.
  • periodickou údržbu všech částí elektrárny v termínech předepsaným výrobcem a průběžnou pravidelnou kontrolu jednotlivých částí za účelem předcházení poruch.
  • vyšší bezpečnost - instalujeme a zajišťujeme servis zabezpečovací či protipožární techniky.
  • termoměření fotovoltaických panelů a ostatní technologie. Včetně měření svorkovnic a zpracování tabulky vad panelů, polohopisného plánu se zakreslením míst vadných panelů, včetně zprávy s fotodokumentací termosnímků.
  • měření jednotlivých stringů - kontrola napětí a proudů jednotlivých větví, konektorů, neporušenosti Schottkyho diod v panelech, pojistek, svorkovnic, zemního odporu.
  • údržbu pozemku, zajistíme kontrolu stavu pozemku, zpevněných ploch, postřik herbicidy a deratizaci.
  • poskytování návrhů na modernizaci technologie za účelem optimalizace výnosů.
  • sledování vývoje legislativy a prováděcích předpisů. Poskytneme tak okamžité upozornění na skutečnosti mající vliv na přidělenou licenci.
  • revize elektrických systémů a ostatních částí (hasicích přístrojů, ochranných pomůcek atd.)


Kontakt

Miroslav Boška
boska@inel.cz