z  n  á  m  e    v  h  o  d  n  á    ř  e  š  e  n  í 

Projekční činnost

Kvalitní projektová dokumentace je základem pro rychlé a úsporné provedení zakázky – navíc bez překvapení vícenákladů nebo problémů zjištěných až při realizaci.

Je tedy ideální mít projektovou dokumentaci před započetím prací (dokumentaci k provedení stavby), ale neméně důležité je mít zdokumentovaný skutečný stav provedení včetně všech změn a doplňků (dokumentaci skutečného provedení).

U větších rozsahů je dobré před započetím projektování mít tzv. STUDII či tzv. INVESTIČNÍ ZÁMĚR pro upřesnění záměru a tedy pro konkrétnější zadání následných projekčních prací.

Vyzkoušejte nás – jsme silní především v těchto oborech:

Slaboproudá elektrotechnika:

Telekomunikace a počítačová technika:

Multifunkční rozvody:

 • multifunkční kabelové sítě (kabelová televize) včetně optických sítí,
 • uzavřené televizní systémy.

Silnoproudá elektrotechnika:

 • elektrifikace územních celků a závodů,
 • distribuční sítě vysokého a nízkého napětí (nadzemní a kabelové),
 • kompletní elektroinstalační rozvody v objektech,
 • elektrické přípojky,
 • fotovoltaické elektrárny.

Zdokumentování současného stavu objektů:

 • vytvoření komfortního systému evidence současného stavu stavebních objektů v elektronické podobě
 • výkresové části v běžných formátech CAD a PDF
 • vytvoření a provázání dat v inteligentních databázích s možností editace v běžně dostupném software (Microsoft Word, Excel, Adobe Reader)
 • pořízení fotodokumentace exteriérů a interiérů a převedení dokumentů k objektu do elektronické podoby
 • zakreslení stavebních částí technologických celků, inženýrských sítí, silnoproudých a slaboproudých rozvodů
 • správa a aktualizace dokumentace

ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A STAVEB

 • podpůrné činnosti pro investory při řízení projektů a koordinaci časových plánů – koordinace projektové přípravy a realizace staveb, účast v řídících týmech projektů, koordinace ve vazbě na okolí a další činnosti
 • strukturální a časové analýzy Vašeho projektu nebo skupiny projektů vč. nároků na zdroje, stanovení kritické cesty projektů a optimalizace nároků na zdroje
 • standardní inženýring při výstavbě všech zařízení zahrnuje především

Vše pro nás nekončí jen vytvořením projektu. Rovněž na svá bedra převezmeme výběr dodavatelů, řízení výstavby, uvádění stavby do provozu, zajištění kolaudačního řízení nebo výkon autorského dozoru.Kontakt

Miroslav Boška
boska@inel.cz