z  n  á  m  e    v  h  o  d  n  á    ř  e  š  e  n  í 

Přístupové systémy

Využití :

  • Řízení a evidence přístupů do objektů – definování povolení přístupu - dle časových zón i jednotlivých částí objektu
  • Docházka – vyhodnocování docházky zaměstnanců
  • Stravování – evidence objednávek a výdej stravy, kantýnský prodej.
  • Sledování výroby – evidence a vyhodnocování skutečné časové náročnosti zakázek, výrobních operací i jednotlivých pracovníků
  • Parkoviště – povolení a vyhodnocování průjezdu a přítomnosti vozidel a obsazenosti parkoviště
  • Výdej nářadí, měřidel a ochranných pomůcek – evidence výdeje zaměstnancům, včetně vedení a sledování stavu skladu

Čtečky :

výběr autonomních čteček od jednoduchých otevíračů dveří až po docházkové terminály s displejem, klávesnicí a 100 důvody průchodu.

Identifikační média:

  • Bezkontaktní karty a přívěšky
  • Plzeňská karta
  • Otisky prstů


Kontakt

Karel Novoveský
software@inel.cz