z  n  á  m  e    v  h  o  d  n  á    ř  e  š  e  n  í 

Požární signalizace

V období od 2. do 29. prosince 2013 došlo na území České republiky k 1 429 požárům, při nichž došlo ke škodě za 196,3 milionů Kč. Ještě smutnější statistika je v kolonce úmrtí (8 lidí) a počtu zraněných osob (84). Všechny uvedené údaje jsou dostupné na stránkách Hasičského záchranného sboru ČR. Jedním z řešení, jak eliminovat důsledky požárů jsou protipožární systémy. Investujte do své prevence!

Instalace požární signalizace zahrnuje rozmístění ionizačních a optokouřových čidel, sloužících k včasné identifikaci kouře, nebo teplotních detektorů, které sledují potencionální nárůst teploty v místnosti.  

Jednotlivá čidla vysílají varovné signály centrální ústředně, která v případě nutnosti vyvolá poplach. Bezpečí je požárním systémem chráněno nepřetržitě 24 hodin denně.Kontakt

Jiří Zeman
zeman.jiri@inel.cz